Zákonná povinnost ekologické likvidace vozidel

Likvidace autovraku

Novelizace zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. "ekologickou likvidaci vozidla". Naše firma T. K. AUTOVRAK s.r.o., Vám po provedení likvidace vystaví protokol o ekologické likvidaci vozidla, který slouží jako doklad pro odhlášení vozu z registru vozidel na příslušném úřadě.

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech je autovrak vybraným odpadem.
  • Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání, odstraňování a pro likvidace autovraků.
  • Náklady spojené s likvidací nevyzvednutého odstaveného automobilu, který musel být zlikvidován jako autovrak je povinen uhradit obci poslední vlastník vozidla.


Ekologická likvidace vozidla

Naše firma se primárně zabývá ekologickou likvidací vraků vozidel. Nezáleží na tom, zda se potřebujete zbavit malého autíčka, nebo třeba autobusu. Vše jsme schopni zajistit k Vaší naprosté spokojenosti. Rychle, kvalitně a především dle platných českých zákonů o likvidaci autovraků. Jsme držiteli všech potřebných povolení a certifikátů k likvidací autovraků. Svoji práci děláme poctivě a spolehlivě. Můžete si tak být jisti, že olej, pneumatiky, nebo třeba platové části z Vašeho již nepotřebného vozidla opravdu likvidujeme předepsanými postupy a neskončí pohozené jen tak na skládce. S likvidací nemáte žádné starosti, o vše potřebné se postarají naši zkušení pracovníci, kteří vyřídí všechny potřebné záležitosti nutné k vystavení protokolu o likvidaci.Co potřebujete pro likvidaci vašeho vozidla?

Pro bezproblémové zlikvidování vysloužilého vozidla je zapotřebí dodat jej v následujícím stavu a s potřebnými dokumenty:

  • Vozidla na likvidaci se považují za nebezpečný odpad v celé jeho váze. Tudíž všechna likvidovaná vozidla musí být kompletní a na kolech. Ve vozidlech nesmí být jiný odpad. V případě že některá z hlavních částí chybí, je nutné počítat s cenovou přirážkou, která je účtována k likvidaci samotné.
  • Vozidlo musí mít čitelné výrobní číslo (VIN). Jsou-li na vozidle registrační značky (RZ), musí být před likvidací odstraněny.
  • Vozidlo smí likvidovat jen osoba k tomu určená plnou mocí nebo majitel.
  • K likvidaci je třeba mít s sebou OP a velký TP vozidla.

Máte-li jakékoliv upřeňující dotazy, volejte naši horkou linku autovrakoviště na tel. čísle 777 832 824.Valid XHTML 1.0 STRICT CSS Valid